March 1, 2024

Analisis SWOT adalah teknik yang digunakan untuk mengenalpasti Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities), dan Ancaman (Threats) yang dihadapi oleh perniagaan. Ini adalah contoh analisis SWOT bagi perniagaan kedai runcit:

 1. Kekuatan:
  • Keupayaan untuk memberikan perkhidmatan personal kepada pelanggan.
  • Kedai terletak di lokasi yang strategik dan mudah diakses.
  • Memiliki stok barang keperluan harian yang lengkap dan selalu segar.
 2. Kelemahan:
  • Saingan daripada pasaraya besar dan online yang menawarkan pelbagai produk dan harga yang lebih rendah.
  • Jam operasi yang terbatas berbanding pasaraya besar yang mungkin beroperasi lebih lama.
  • Sumber kewangan yang terhad berbanding perniagaan runcit besar.
 3. Peluang:
  • Penambahan perkhidmatan yang unik atau produk khas yang tidak tersedia di pasaraya besar.
  • Perkembangan teknologi boleh digunakan untuk memperbaiki perkhidmatan, seperti aplikasi mudah alih untuk pesanan dan penghantaran.
  • Penggunaan media sosial dan pemasaran digital untuk menjangkau pelanggan baru.
 4. Ancaman:
  • Penurunan permintaan tempatan kerana perubahan demografi atau ekonomi dalam komuniti.
  • Kenaikan harga barangan dan keperluan operasi (sewa, utiliti, dll).
  • Kedai runcit online dan penghantaran makanan rumah menjadi lebih popular.

Untuk analisis yang lebih tepat, perniagaan kedai runcit perlu melihat situasi spesifik mereka sendiri. Faktor seperti lokasi, pesaing setempat, dan kehendak dan keperluan pelanggan setempat semuanya akan mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi perniagaan.

 1. Sebuah kajian oleh Retail Customer Experience menunjukkan bahwa 72% pengguna lebih cenderung memilih kedai runcit yang berdekatan dan mudah diakses. Oleh itu, kedai runcit dengan lokasi yang strategik dan mudah diakses dapat menarik lebih banyak pelanggan berbanding pesaing mereka.
 2. Sebuah laporan oleh PWC menunjukkan bahawa kualiti produk adalah faktor paling penting bagi 85% pengguna semasa memilih tempat untuk berbelanja. Oleh itu, kedai runcit yang selalu memiliki stok barang segar dan lengkap memiliki kelebihan yang signifikan dalam menarik dan mengekalkan pelanggan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *