March 1, 2024

Pelaburan dalam inovasi dan teknologi memainkan peranan penting dalam pertumbuhan dan kejayaan sesebuah bisnes. Menurut laporan Global Innovation Index 2021, Malaysia adalah salah satu negara dengan peningkatan terbesar dalam indeks inovasi, menandakan pelaburan yang meningkat dalam inovasi dan teknologi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pelaburan ini penting:

  1. Meningkatkan Produktiviti: Teknologi boleh membantu meningkatkan produktiviti dengan mengotomatiskan proses-proses, mengurangkan masa yang diperlukan untuk melaksanakan tugasan dan membolehkan pekerja berfokus pada tugas-tugas yang lebih kompleks dan bernilai tinggi.
  2. Memberikan Kelebihan Kompetitif: Inovasi dan teknologi dapat membantu perusahaan menonjol dari pesaing dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Ini mungkin termasuk menghasilkan produk atau perkhidmatan baru, meningkatkan kualiti produk atau perkhidmatan yang ada, atau menawarkan cara yang lebih baik untuk memenuhi keperluan pelanggan.
  3. Memperluas Pasaran: Teknologi seperti internet telah membuka pasaran global kepada perniagaan dari semua saiz. Dengan pelaburan dalam teknologi digital dan ecommerce, perniagaan dapat mencapai pelanggan di seluruh dunia.
  4. Memperbaiki Keputusan: Pelaburan dalam teknologi analitik dan kecerdasan buatan (AI) boleh membantu perniagaan memahami dan menggunakan data mereka dengan lebih baik, yang pada gilirannya dapat membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat waktu.
  5. Mendorong Inovasi: Pelaburan dalam R&D (penyelidikan dan pembangunan) adalah penting untuk mendorong inovasi. Ini dapat membantu perusahaan mencipta produk, perkhidmatan, atau proses baru yang dapat membantu mereka tetap relevan dan berdaya saing dalam pasaran yang berubah-ubah.

Menurut laporan World Intellectual Property Indicators 2020 oleh World Intellectual Property Organization (WIPO), jumlah permohonan paten global telah mencapai rekod 3.3 juta pada 2019, menunjukkan peningkatan minat dan pelaburan dalam inovasi dan teknologi.

Namun, pelaburan dalam inovasi dan teknologi harus dilakukan dengan bijak. Ia memerlukan pemahaman yang baik tentang keperluan bisnes, peluang dan ancaman dalam pasaran, dan kemampuan untuk mengimplementasikan dan mengurus teknologi dengan berkesan.

Menurut laporan OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2021, negara-negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) telah melabur sekitar 2.4% daripada GDP mereka dalam R&D pada tahun 2019. Ini menunjukkan tentang kepentingan pelaburan dalam inovasi dan teknologi untuk pertumbuhan ekonomi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *